Půjčky


půjčky online.

Půjčky slouží k rychlému získání většího peněz, většinou ke zvládnutí nějaké krizové situace či pořízení věci, kterou bychom si bez půjčky nemohli dovolit. Existují různé půjčky – základní dělení je nebankovní půjčky a půjčky z banky.
Nebankovní půjčky mají tu výhodu, že je snadnější je získat. To znamená, že nebankovní subjekt, který Vám umožní půjčky, nekontroluje schopnost splácet půjčky a v určitých případech také si také neprověřuje bankovní registry. Tyto půjčky jsou výhodné, když by Vám banky půjčky nedali nebo by schvalování půjčky nebylo jednoduché (např. uvalená exekuce, zaplacení dluhu státní správě, vyplacení věřitelů). Na druhou stranu tyto půjčky nemají příliš výhodnou RPSN (viz dále).
Na druhé straně půjčky bankovní jsou výhodnější, ale je složitější (jednak časově, také je dobré umět prokázat schopnost půjčky včas splácet) je získat. Součástí půjčky obvykle bývá i ručení, tzn. musíte ručit buď svým majetkem (Pozor! Někdy dostanete půjčky ve výši menší než je hodnota zastavovaného majetku), popř. najít někoho, kdo se za splacení Vaší půjčky zaručí (tzv. ručitel půjčky).
Důležitým údajem při hledání správné půjčky je RPSN (roční procentní sazba nákladů). Tato sazba půjčky Vám umožňuje porovnat jednotlivé půjčky, je nejlepším ukazatelem toho, od které půjčky radši ruce pryč a které půjčky jsou vhodné. RPSN půjčky udává procentní podíl z dlužné částky, který spotřebitel musí uhradit za jeden rok. Tato částka je tvořena splátkou samotnou, správou půjčky a také dalšími transakční náklady půjčky. Každý poskytovatel spotřebitelské půjčky je ze zákona povinen u své půjčky uvádět údaj RPSN. Jestliže tak neučiní (a nespadá do zákonem stanovených výjimek), všechny půjčky se úročí diskontní sazbou ČNB, což je pro zákazníka mnohem výhodnější.

Při výběru a podpisu půjčky rozhodně doporučujeme být obezřetní, ve smlouvách se často skrývají chytáky, které by Vám půjčky mohly výrazně prodražit.  Klikni zde a požádej hned o půjčku online zdarma.